קאָנטאַקט

דאַרפֿן מער אינפֿאָרמאַציע, פילן פּאָטער צו נוצן אייער פאָרעם.

זיכערהייט